سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: طبق قانون دولت در سال جاری و طبق بودجه بیشتر از ۳۰ هزار تومان یارانه نمی تواند به مردم پرداخت کند، ولی مجلس درپی اعطای مجوز خاص به دولت است تا یارانه از سطح فعلی کمتر نشود.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم در خصوص بودجه پیش بینی شده برای سال جاری بمنظور پرداخت یارانه های نقدی اظهار داشت: اگر دولت بخواهد قانون را اجرا کند طی سال جاری و طبق بودجه تصویبی نمی تواند بیشتر از 30 هزار توامن به مردم پرداخت کند.وی در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی علی رغم عدم افزایش یارانه پرداختی گفت: طبق بودجه تصویبی قیمت حامل های انرژی در سال جاری 35 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: با توجه به این مهم مجلس به دنبال آن است تا با ارائه تبصره این اجازه را به دولت بدهد تا میزان یارانه پرداختی را حداقل مطابق میزان فعلی یعنی 45 هزار تومان قرار دهد.وی گفت : اگر دولت یک دهک از دریافت کنندگان یارانه را حذف کند امکان افزایش میزان یارانه های پرداختی به دهک های دیگر فراهم خواهد شد. قادری تحقق موارد بالا را (پرداخت یارانه به میزان فعلی 45هزار تومان )منوط به نادیده گرفتن بخشی از قانون توسط دولت دانست.به گزارش تسنیم، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره بند 56 لایحه بودجه 92 گفت: پیشنهادات مختلفی در کمیسیون مطرح بود اما همه اعضاء اصرار داشتند که در این رابطه مستند به قانون عمل شود و بر این اساس 10 درصد درآمد هدفمندی یعنی تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از 45 هزار میلیارد تومان باقی مانده 50 درصد یعنی معادل 22 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها ، 30 درصد معادل 13 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و 20 درصد یعنی تا مبلغ 9 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اختصاص می یابد.