مجلس شورای اسلامی با تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل های سوخت را صادر کرد که بر این اساس قیمت بنزین سهمیه ای 550 و بنزین آزاد به هزار تومان افزایش می یابد.

ایسنا : براساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 ، تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 92 و پیش بینی این میزان درآمد از محل هدفمندی یارانه ها، به معنی رشد 38 درصدی قیمت حامل های سوخت است.اگر چه پیشنهاد دولت در مورد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 120 هزار میلیارد تومان بود اما نمایندگان مجلس این رقم را به 50هزار میلیارد تومان کاهش دادند تا به جای افزایش 100درصدی قیمت  حامل های انرژی، قیمت سوخت 38 درصد گران شود.براساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از درآمد 50 هزار میلیاردتومانی پیش بینی شده برای هدفمندی یارانه ها در سال 92، 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه و 38 هزار 800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها تامین می شود.مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان قانونی خواهد شد.

قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی در صورت افزایش قیمت 100 درصدی و 38 درصدی به شرح زیر است:

به گزارش ایسنا، البته دولت مخیر است قیمت حامل های انرژی را به یک نسبت ثابت ( 38 درصد) افزایش ندهد، بلکه می تواند قیمت برخی فرآورده های نفتی را با توجه به شرایط کشور بیش از این رقم افزایش دهد که در مقابل سوخت های دیگر افزایش کمتری می یابند.