در اسفندماه 1391 مجموع خودروهای تولید شده در داخل كشور، اعم از سبك و سنگین نسبت به ماه قبل با افزایش 2/1 درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با كاهش 7/32 درصدی مواجه گردید.

در ماه اخیر 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل كشور مختص خودروهای سبك (سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.در بخش سواری شاهد افزایش 1/5 درصدی تولید نسبت به ماه قبل بودیم كه از جمله عوامل اصلی در این روند صعودی مربوط به افزایش تولید خودروهای پراید X132، سایپا X131 و نیسان تیانا است. از دیگر نكات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ خودروهای تولید داخل می توان به تولید خودروی جدید Voleex C30 در كارخانه خودروسازان راین و قطع تولید خودروی MVM110 اشاره نمود.از دیگر نكات حائز اهمیت در جدول می توان به افت سطح كیفی خودروهای شرکت مدیران خودرو شامل MVM530 و MVMX33 از سطح كیفی خیلی خوب به سطح کیفی خوب اشاره كرد.در نتیجه افزایش تولید خودروهای سواری در اسفند ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 4/8 درصد افزایش یافت بطوریكه جمعا 18 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت كه 12 مدل در سطح كیفی خیلی خوب و 6 مدل در سطح كیفی خوب قرار گرفته اند.بر این اساس با کیفیت ترین سواری تولیدی در اسفندماه نیسان تیانا با 2.5 نمره منفی بوده است. پس از آن نیز سوزوکی گراند ویتارا با 18.8 نمره منفی در رتبه دوم رده بندی قرار دارد.رتبه سوم نیز در اختیار مگان با 20.3 نمره منفی است. تندر 90 پارس خودرو با 21.1 نمره منفی و تندر 90 ایران خودرو با 21.2 نمره منفی در رتبه های چهارم و پنجم رده بندی کیفی سواری های تولیدی در اسفند ماه قرار دارند.رتبه ششم نیز در اختیار توجوی هاچ بک با 57.5 نمره منفی و رتبه هفتم در اختیار وولیکس C30 با 57.9 نمره منفی است. لیفان 620 با 59 نمره منفی، پژو پارس با 60 نمره منفی و سمند با 62 نمره منفی به ترتیب در رتبه های هشتم، نهم و دهم رده بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در اسفند ماه قرار دارند.رتبه یازدهم نیز با 62.1 نمره منفی در اختیار پژو 405 ایران خودرو مرکزی و رتبه دوازدهم با 62.4 نمره منفی در اختیار پژو 405 ایران خودرو خراسان است. ام.وی.ام X33 با 65 نمره منفی در رتبه سیزدهم و تیبا با 69.2 نمره منفی در رتبه چهاردهم قرار دارد.رتبه پانزدهم نیز با 70 نمره منفی در اختیار ام.وی.ام 530 است. پراید 131 سایپا با 87.2 نمره منفی، پراید 131 پارس خودرو با 90.1 نمره منفی و پراید 132 با 92.5 نمره منفی در رتبه های شانزدهم، هفدهم و هجدهم رده بندی کیفی قرار دارند.

عیوب فنی
عیوب فنی و عملكردی شامل كدهای 1 (فنربندی، تعلیق و فرمان)، 2 (موتور و انتقال قدرت)، 3 (سیستم ترمز) و 4 (تجهیزات الكتریكی) است. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل كدهای 5 (تزئینات) و 8 (صداهای غیرعادی) است. عیوب بدنه شامل كدهای 6 (بدنه) و 9 (نفوذ آب) و عیوب رنگ هم كد 7 است.در بخش عیوب فنی و عملكردی خودروهای سواری سایپا X131 و سایپا X132 بیشترین نمرات منفی را كسب نمودند. از طرفی شاهد بهبود 6/1 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای تندر90 پارس خودرو و رنو مگان است.در بخش تزئینات و مونتاژی خودروهای MVM530 و سمند بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد تنزل 6/15 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم كه بیشترین تغییر برای خودروهای MVM530 و توجوی هاچ بک است.در بخش بدنه خودروهای سایپا X132 و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را كسب نمودند، همچنین نسبت به ماه قبل بهبود 9/4 درصدی را شاهد هستیم كه بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای نیسان تیانا و پژو 405 خراسان است.در بخش رنگ، خودروهای لیفان620 ، توجوی هاچ بک و Voleex C30 بیشترین نمرات منفی را كسب نمودند، بطوریكه شاهد ارتقای 3/15 درصدی نسبت به ماه قبل بودیم که خودروهای MVM530 و MVMX33 نقش بسزایی در این روند صعودی دارند.ایرادات مهم و اساسی نیز روند نزولی قابل توجهی داشته كه عمدتاً مربوط به خودروهای سایپا X131 و رنو مگان است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری دارای بهبود كیفی 2/0 درصدی بوده كه عمدتا مربوط به خودروی نیسان تیانا است.جدول رده بندی كیفی- گروه سبك- سواری :