ثبت نام طرح نقدی (بدون جایگزینی) و جایگزین خودرو های فرسوده وانت بار آغاز شد.

ثبت نام وانت بار ها از مدل 1377 به پایین در دفاتر خدمات الکترونیک شهر استان تهران و البرز آغاز گردید در این طرح ارزش گواهی اسقاط وانت های یک تن و زیر یک تن 12 میلیون ریال و بالای یک تن 22 میلیون ریال می باشد.متقاضیان گرامی جهت رفع هرگونه ابهام می توانند با شماره 44288222 تماس حاصل نمایند.