رییس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سوال این است آیا وام 450 میلیون تومانی برای یک کارمند بانکی با مانده ...

ادامه خبر