فارن افرز در۵ می ۲۰۲۳ در مقاله ای به پشت پرده حمله امریکا به عراق، اعزام پل برمر به این کشور و سرانجام به روند بعثی زدایی در عراق اشاره ...

ادامه خبر