طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از یکشنبه هفته آینده (21 خرداد ماه) آغاز می شود که البته در این مرحله برخی اصناف مانند نانوایی ها، سوپرمارکت ها و ...

ادامه خبر