رییس شورای تامین دام کشور از کاهش 30 هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم دام زنده در سال جاری نسبت به پایان سال گذشته خبر داد و گفت: اکنون با توجه ...

ادامه خبر