روز گذشته 10 شرکت هواپیمایی به دلیل گران فروشی توسط سازمان هواپیمایی جریمه شدند و مجوز پرواز آنها در برخی مسیرهای داخلی باطل ...

ادامه خبر