دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی گفت: سال گذشته حدود 10 میلیون دلار صادرات داشتیم که حدود ...

ادامه خبر