بر اساس اطلاعیه جدید، متقاضیان تیارا می توانند پس از دریافت پیام تکمیل وجه تا تاریخ 22 خرداد 1402 خرید نهایی خود را انجام دهند. اما در این ...

ادامه خبر