بازار خودرو امروز چهارشنبه یک ریزش قیمت کم سابقه ای را تجربه کرد و این در حالیست که نرخ بازار برخی از محصولات به زیر قیمت کارخانه رفته ...

ادامه خبر