فورد بیش از ۱۲۵ هزار خودروی شاسی بلند و کامیون را به دلیل خطر آتش سوزی فراخوان می کند.

ادامه خبر