در روزهای گذشته قیمت انواع ارز در بازار آزاد روند نزولی داشت و نسبت به هفته های گذشته...

ادامه خبر