شورای رقابت به خودروسازان دستور داد که اسناد در رهن مشتریان را در کمترین زمان ممکن آزاد نمایند.

ادامه خبر