امتیاز ویژه دلار آمریکا که آن را به عنوان ارز بی رقیبی برای ذخایر جهانی بدل کرده، دوباره مورد حمله قرار گرفته است. سران اقتصادهای نوظهور در ...

ادامه خبر