در حالی بازار مسکن در رکود غیرتورمی به سر می برد و خریداران در انتظار ریزش بیشتر قیمت هستند که مالکان حاضر به فروش واحدها با تخفیف بالا ...

ادامه خبر