رئیس بنیاد مسکن خبر داد، نرخ سود تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از 23 درصد به 18 درصد کاهش یافت.

ادامه خبر