قیمت انواع گوشت قرمز در سیزدهم خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

ادامه خبر