رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی تهران گفت: از هفته گذشته شاهد اختلال و قطعی مجدد...

ادامه خبر