سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی اظهار داشت: اطلاعات کاملا هوشمند به دست آمده  و اطلاعات دقیق سکونت و اقدامات 73 میلیون نفر ...

ادامه خبر