در گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی آمده که افزایش صادرات نفت روسیه نتیجه تلاش های مسکو برای گسترش بازار صادرات نفت خود ...

ادامه خبر