به دلیل کاهش قیمت بنزین و به جریان افتادن بلیط 49 یورویی قطار سراسری در آلمان، نرخ تورم در ماه مه به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این نرخ به ...

ادامه خبر