بازار مالی بورس کالای ایران، گوش به زنگ اخبار سیاسی و امیدوار به گشایش ارزی، ظرف دومین هفته از خردادماه با افت نرخ در اغلب دارایی   ها ...

ادامه خبر