فرآیند انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه امروز 10 خردادماه به اتمام می رسد و لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت نام اولیه، براساس برنامه تولید ...

ادامه خبر