انتخاب : به گفته پنج مقام آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی، برت مک گورک، مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن در امور خاورمیانه، اوایل ماه جاری برای گفتگو با مقامات عمانی جهت تعامل دیپلماتیک احتمالی با ایران در رابطه با برنامه هسته ای این کشور، سفری بی سر و صدا به مسقط داشت.

ادامه خبر