سوابق گمرک روسیه نشان می دهد از زمانی که تحریم های غرب، مسیر سنتی صادرات روسیه را قطع کرده، امارات متحده عربی به قطب ...

ادامه خبر