بازار فرابورس، فردا شنبه 6 خرداد میزبان 12 درصد از سهام شرکت بهار رز عالیس چناران خواهد بود.

ادامه خبر