برای خیلی ها حکم سرگرمی را پیدا کرده است.

از زمانی که بساط پلاک های لیزری برچیده شد و پلاک ملی روی سپر همه اتومبیل ها جا خوش کرد، دانستن اینکه کدام پلاک به کدام شهر تعلق دارد، حس کنجکاوی خیلی ها را تحریک کرده و می کند.دیگر پلاک ها برای اتومبیل ها و سرنشینان آن حکم شناسنامه را پیدا کرده اند و خیلی ها سعی می کنند با به خاطر سپردن کد پلاک ها و نام شهرها، هنگام دیدن اتومبیل های مسافران در شهرشان زودتر از بقیه نام شهر و کد پلاک را به زبان بیاورند. این ماجرا در شهرهای توریستی مانند اصفهان، همدان و شیراز پررنگ تر است چرا که مسافران زیادی به این شهرها رفت و آمد می کنند.کار به جایی رسیده است که در جمع های دوستانه خوابگاه های دانشجویی هم بعضی وقت ها از سر شوخی هم که شده دانشجوها یکدیگر را با کد ملی پلاک اتومبیل های شهرشان صدا می زنند.جدول زیر حاصل همین کنجکاوی هاست که به شکل غیر رسمی از برخی منابع در فضای مجازی سر در آورده است.
آذربایجان شرقی
تبریز : ۱۵
شهرستان های استان :۲۵و۳۵- شهرستانهای بزرگ ۲۵ و شهرستان کوچک ۳۵

شهرهای استان : ملکان (۳۵ص) - مراغه ( ۲۵ب) - بناب ( ۲۵ل) – عجب شیر ( ۳۵د ) – آذرشهر ( ۲۵ی ) – ایلخچی و اسکو ( ۳۵ب ) – مرند ( ۲۵ج) – میانه ( ۲۵د ) – شبستر ( ۲۵ن ) - هشترود ( ۲۵ق ) - اهر ( ۲۵س) – سراب ( ۲۵ص) – جلفا ( ۲۵ ط ) – بستان آباد ( ۲۵م ) – کلیبر ( ۲۵ و ) – هریس ( ۲۵ ه ) – ورزقان ( ۳۵ ج ) – چاراویماق ( ۳۵ س ) –

آذربایجان غربی
اورمیه : ۱۷
کد ذخیره : ۳۷
شهرستان های استان :۲۷

شهرهای استان : میاندوآب ( ۲۷ط ) – مهاباد ( ۲۷ج ) – بوکان ( ۲۷ن ) – سردشت ( ۲۷م ) – خوی (۲۷ب ) – سلماس ( ۲۷س ) – نقده ( ۲۷ص ) – پیرانشهر ( ۲۷و ) – اشنویه ( ۲۷ی ) – شاهین دژ ( ۲۷ل) - ماکو ( ۲۷ د ) – تکاب ( ۲۷ ق ) - چالدران ( ۲۷ ه ) -

تهران
* مناطق شمالی شهر تهران * مناطق : ۱،۲،۳،۴،۵،۷،۸،۲۲
کد پلاک :۱۱ کدهای ذخیره : ۴۴و۷۷
* مناطق مرکزی تهران * مناطق : ۲،۶،۱۰،۱۱،۱۲
کد پلاک : ۲۲ کدهای ذخیره : ۵۵ و۸۸
* مناطق جنوبی تهران*مناطق : ۹،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۲۰،۲۱
کد پلاک : ۳۳ کد های ذخیره : ۶۶ و۹۹

کرج ۶۸
اسلام شهر ( ۷۸ی /ب ) – ورامین ( ۷۸س) – پاکدشت ( ۷۸ل) – شهریار ( ۷۸د/ه) – دماوند و رودهن ( ۷۸ص) – اوشان و فشم ( ۷۸و ) – ری ( ۷۸ن) – رباط کریم ( ۷۸ج) – هشتگرد ( ۷۸ط) – فیروزکوه ( ۷۸ق ) - نظر آباد ( ۷۸ م ) – شمیرانات ( ۷۸ و )

کد ذخیره ۲۱

فارس
شیراز :۶۳
کد ذخیره : ۹۳
شهرستان های استان : ۷۳و۸۳

شهرهای استان : فسا ( ۷۳س ) – آباده ( ۷۳ ق ) – جهرم ( ۷۳ب ) - لارستان ( ۷۳ ج ) – داراب ( ۷۳ د ) – کازرون ( ۷۳ ص ) – فیروزآباد ( ۷۳ ط ) – مرودشت ( ۷۳ ل ) – لامرد ( ۷۳ م ) – نیریز ( ۷۳ ن ) – استهبان ( ۷۳ و ) – اقلید ( ۷۳ ه ) – سپیدان ( ۷۳ ی ) - ممسنی ( ۸۳ ب ) – زرین دشت ( ۸۳ ج ) – قیر و کازرین ( ۸۳ د ) – مهر ( ۸۳ س ) – ارسنجان ( ۸۳ ص ) – خرمبید ( ۸۳ ط ) – بوانات ( ۸۳ ق ) – فراشبد ( ۸۳ ل ) -

اصفهان
شهر اصفهان : ۱۳ کد ذخیره : ۵۳
شهرستان های استان :۲۳و۴۳

شهرهای استان : آران و بیدگل ( ۴۳س) – مبارکه ( ۴۳ج) – شاهین شهر ( ۴۳د) – تیران و کرون ( ۴۳ص) – خمینی شهر ( ۲۳س) – فلاورجان ( ۲۳ه) – زرین شهر ( ۲۳ی) – کاشان ( ۲۳ب) – نجف آباد ( ۲۳ج) – شهرضا ( ۲۳د) – نایین ( ۲۳م) – نطنز ( ۲۳ط) – سمیرم ( ۲۳ن) گلپایگان ( ۲۳ص ) – اردستان ( ۲۳ ق ) - خوانسار ( ۲۳ ل ) – - فریدونشهر ( ۲۳ و ) – لنجان ( ۲۳ ی ) – فریدن ( ۴۳ ب ) – برخوار و میمه ( ۴۳ د ) – چاودگان ( ۴۳ ط ) –

خراسان(شمالی رضوی جنوبی)
مشهد : ۱۲
کد ذخیره : ۵۲
سایر شهرهای خراسان،خراسان شمالی،رضوی و جنوبی کد پلاک : ۳۲،۴۲

شهرهای استان : نیشابور ( ۳۲ ب ) – سبزوار ( ۳۲ ج ) – بیرجند ( ۳۲ د ) – بجنورد ( ۳۲ س ) – تربت جام ( ۳۲ ص ) – قوچان ( ۳۲ ط ) – گناباد ( ۳۲ ق ) – تربت حیدریه ( ۳۲ ل ) – کاشمر ( ۳۲ م ) – قائنات ( ۳۲ ن ) – فردوس ( ۳۲ و ) – تایباد ( ۳۲ ه ) – نهبندان ( ۳۲ ی ) – فریمان ( ۴۲ ب )- شیروان ( ۴۲ ج ) – سرخس ( ۴۲ د ) – درگز ( ۴۲ س )- خواف ( ۴۲ ص ) – چناران ( ۴۲ ط ) – اسفراین ( ۴۲ ق ) – بردسکن ( ۴۲ ل ) - رشت خوار ( ۴۲ م ) – جاجرم ( ۴۲ ن ) – ماند و سلمقان ( ۴۲ و ) – سربشیر ( ۴۲ ه ) – کلات ( ۴۲ ی ) –

ساری :۶۲
کد ذخیره : ۸۲ و۹۲
شهرستان های استان :۷۲

شهرهای استان : بابل ( ۷۲ج) – آمل ( ۷۲ب ) – تنکابن ( ۷۲د) – رامسر ( ۷۲س) – نوشهر ( ۷۲ص) – نور ( ۷۲ط) – بهشهر ( ۷۲ق) – قائم شهر ( ۷۲ل) – بابلسر ( ۷۲م) – چالوس ( ۷۲ن ) – محمودآباد ( ۷۲و) – نکا ( ۷۲ه ) – جویبار ( ۷۲ی ) - – سواد کوه ( ۷۲ج) .

همدان
شهر همدان : ۱۸
کد ذخیره : ۳۸
شهرستان های استان :۲۸

نهاوند ( ۲۸ ب ) – تویسرکان ( ۲۸ د ) – کبودرآهنگ ( ۲۸ س ) – رزن ( ۲۸ ص ) – بهار ( ۲۸ ط ) – اسد آباد ( ۲۸ ق ) –

کرمانشاه
شهر کرمانشاه : ۱۹
کد ذخیره : ۳۹
شهرستان های استان :۲۹

اسلام آباد غرب ( ۲۹ ب ) - گیلانغرب ( ۲۹ ج ) – سرپل ذهاب ( ۲۹ د ) – پاوه ( ۲۹ س ) – کنگاور ( ۲۹ ص ) – قصر شیرین ( ۲۹ ط ) – سنقر ( ۲۹ ق ) – جوانرود ( ۲۹ ل ) – صحنه ( ۲۹ م ) – هرسین ( ۲۹ ن ) – ثلاث باباجانی ( ۲۹ و ) -

مرکزی
اراک : ۴۷
کد ذخیره : ۶۷
شهرستان های استان :۵۷

شهرهای استان : تفرش ( ۵۷س) – ساوه ( ۵۷ب) – محلات ( ۵۷د) – خمین ( ۵۷ ج ) – دلیجان ( ۵۷ ص ) – آشتیان ( ۵۷ ط ) – شازند ( ۵۷ ق ) – زرندیه ( ۵۷ ل ) – کمیجان ( ۵۷ ن ) -

خوزستان
اهواز :۱۴

شهرستان های استان :۲۴و۳۴

آبادان ( ۲۴ ب ) – خرمشهر ( ۲۴ ج ) – دزفول ( ۲۴ د ) – بهبهان ( ۲۴ س ) – مسجد سلیمان ( ۲۴ ص ) – ماهشهر ( ۲۴ ط ) – دشت آزادگان ( ۲۴ ق ) – رامهرمز ( ۲۴ ل ) – اندیمشک ( ۲۴ م ) – شوشتر ( ۲۴ ن ) – شوش ( ۲۴ و ) – شادگان ( ۲۴ ه ) – ایذه ( ۲۴ ی ) – باغملک ( ۳۴ ب ) – امیدیه ( ۳۴ ج ) – هندیجان ( ۳۴ د ) – لاتی ( ۳۵ س )

گیلان
رشت: ۴۶
شهرستان های استان :۵۶ و۷۶

شهرهای استان : انزلی ( ۵۶ب ) – لنگرود ( ۵۶م) – رودسر ( ۵۶ص) – لاهیجان ( ۵۶ج) – رودبار ( ۵۶ط) – فومن ( ۵۶ل) – تالش (۵۶س) – صومعه سرا (۵۶ق) – رضوانشهر ( ۵۶ن) – آستارا ( ۵۶د) – سیاهکل ( ۷۶ب) – آستانه اشرفیه ( ۷۶ج) املش ( ۵۶ و ) – ماسوله ( ۵۶ ه ) – شفت ( ۵۶ ی) –

قم
شهر قم : ۱۶
کد ذخیره : ۳۶
شهرستان های استان :۲۶

یزد
شهر یزد : ۵۴
کد ذخیره : ۷۴
شهرستان های استان ۶۴

شهرهای استان : تفت ( ۶۴ج) – طبس ( ۶۴ق ) – میبد ( ۶۴د) – مهریز ( ۶۴ص) – هرات ( ۶۴ل ) – اردکان ( ۶۴ ب ) – بافق ( ۶۴ س ) – ابرکوه ( ۶۴ ط ) – خاتم ( ۶۴ ل ) – صدوق ( ۶۴ م )

کرمان
شهر کرمان : ۴۵
کد ذخیره : ۷۵
شهرستان های استان :۶۵

شهرهای استان : رفسنجان ( ۶۵ب) – راور ( ۶۵ه) – زرند ( ۶۵ط) – جیرفت ( ۶۵ص) – منوجان ( ۶۵ن) – عنبرآباد( ۶۵و) – بم ( ۶۵ج ) – سیرجان ( ۶۵د) – بافت ( ۶۵س) – کهنوج ( ۶۵ق) – شهربابک ( ۶۵ل) – بردسیر ( ۶۵م) .

کردستان
سنندج : ۵۱
شهرستان های استان :۶۱

شهرهای استان : سقز ( ۶۱ب ) – بیجار ( ۶۱ج) – بانه ( ۶۱د) – قروه ( ۶۱س) – مریوان ( ۶۱ص ) – دیواندره ( ۶۱ط) – کامیاران ( ۶۱ق ) – سروآباد ( ۶۱ل)

زنجان
شهر زنجان : ۸۷
شهرستان های استان :۹۷

شهرهای استان : ابهر ( ۹۷ب) – خدابنده ( ۹۷ج) – خرمدره ( ۹۷د) – ایجرود ( ۹۷ س ) – طارم ( ۹۷ ص ) - ماه نشان ( ۹۷ ط ) -

قزوین
شهر قزوین :۷۹
شهرستان های استان :۸۹

تاکستان ( ۸۹ ب ) – بوئین زهرا ( ۸۹ ج ) – ابیک ( ۸۹ د ) –

لرستان
خرم آباد :۳۱
شهرستان های استان :۴۱

شهرهای استان : بروجرد ( ۴۱ب) – الیگودرز ( ۴۱ج) – دورود( ۴۱د) – کوهدشت ( ۴۱ س ) – دلفان ( ۴۱ ص ) – ازنا ( ۴۱ ط ) – پلدختر ( ۴۱ ق ) – سلسله ( ۴۱ ل )

چهار محال و بختیاری
شهر کرد :۷۱
شهرستان های استان :۸۱

بروجن ( ۸۱ ب ) – اردل ( ۸۱ ج ) – فارسان ( ۸۱ د ) – لردگان ( ۸۱ س ) – کوهرنگ ( ۸۱ ص )

استان گلستان
گرگان :۵۹
شهرستان های استان :۶۹

شهرهای استان : گنبد ( ۶۹ب ) – بندر ترکمن ( ۶۹ ج ) – کردکوی ( ۶۹ د ) – علی آباد ( ۶۹ س ) – آزاد شهر ( ۶۹ ص ) – مینودشت ( ۶۹ ط ) – بندر گز ( ۶۹ ق ) – رامیان ( ۶۹ ل ) – آق قلا ( ۶۹ م ) – کلاله ( ۶۹ ن )

استان سمنان
شهر سمنان : ۸۶
شهرستان های استان :۹۶

شهرهای استان : دامغان ( ۹۶ب) – گرمسار ( ۹۶د) – شاهرود( ۹۶ج) .

سیستان و بلوچستان
زاهدان :۸۵
شهرستان های استان :۹۵

زابل ( ۹۵ ب ) - ایرانشهر ( ۹۵ ج ) – خاش ( ۹۵ د ) – سراوان ( ۹۵ س ) – نیکشهر (۹۵ ص ) – سرباز ( ۹۵ ط ) - چابهار ( ۹۵ ق )

بوشهر
شهر بوشهر :۴۸
شهرستان های استان :۵۸

شهرهای استان : تنگستان ( ۵۸س ) – دشتی ( ۵۸ص) – دشتستان ( ۵۸ب ) – گناوه ( ۵۸ج) – کنگان ( ۵۸د) – دیر ( ۵۸ط) – دیلم ( ۵۸ق) جم ( ۵۸ ل ) -

هرمزگان
بندرعباس :۸۴
شهرستان های استان :۹۴

میناب ( ۹۴ ب ) – بندر لنگه ( ۹۴ ج ) – رودان ( ۹۴ د ) – ابوموسی ( ۹۴ س ) – جاسک ( ۹۴ ص ) – بستک ( ۹۴ ط ) – حاجی آباد ( ۹۴ ق ) – قشم ( ۹۴ ل ) -

اردبیل
شهر اردبیل :۹۱ با حروف ب ج د
شهرستان های استان :۹۱

پارس آباد ( ۹۱ س ) – خلخال ( ۹۱ ص ) – گرمی ( ۹۱ ط ) – مشکین شهر ( ۹۱ ق ) – بیله سوار ( ۹۱ ل ) – نیر ( ۹۱ م ) – نمین ( ۹۱ ن ) – کوثر ( ۹۱ و )

ایلام
شهر ایلام : ۹۸ با حروف ب ج د س
شهرستان های استان :۹۸

مهران ( ۹۸ ص ) – دره شهر ( ۹۸ ط ) – دهران ( ۹۸ ق ) – شیروان ( ۹۸ ل ) – ایوان ( ۹۸ م ) – آبدانان ( ۹۸ ن )

کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج :۴۹ با حروف ب ج د س
شهرستان های استان :۴۹

گچساران ( ۴۹ ص ) – دهدشت ( ۴۹ ط ) – دنا ( ۴۹ ق )

معرفی کامل انواع پلاک های خودرو در ایران

پلاک ایران سفید: ویژه خودروهای شخصی

پلاک ایران قرمز: ویژه خودروهای دولتی (با حرف الف)

پلاک ایران زرد: ویژه خودروهای عمومی (تاکسی با حرف ت)

پلاک ایران زرد: ویژه خودروهای عمومی (تاکسی بین شهری، تریلر، کامیون، کامیونت و … با حرف ع)

پلاک ایران زرد: ویژه خودروهای سیاسی (با حرف ک)

پلاک ایران سبز: ویژه خودروهای انتظامی (با حرف پ)


پلاک استان همراه با جزئیات

ایران ۱۰ تهران بزرگ
ایران ۱۱ تهران بزرگ
ایران ۱۲ خراسان رضوی مشهد
ایران ۱۳ اصفهان
ایران ۱۴ خوزستان اهواز
ایران ۱۵ آذربایجان شرقی تبریز
ایران ۱۶ قم
ایران ۱۷ آذربایجان غربی ارومیه
ایران ۱۸ همدان
ایران ۱۹ کرمانشاه
ایران ۲۰ تهران بزرگ
ایران ۲۱ حومه تهران
ایران ۲۲ تهران بزرگ
ایران ۲۳ اصفهان ;خمینی شهر ، فلاورجان ، زرین شهر ، کاشان ، نجف آباد ، شهرضا ، نایین ، نطنز ، سمیرم ، فولادشهر
ایران ۲۴ خوزستان سایر شهرستان ها
ایران ۲۵ آذربایجان شرقی ;سایر شهرستان ها
ایران ۲۶ قم ;سایر شهرستان ها
ایران ۲۷ آذربایجان غربی ; بوکان ، مهاباد ، سردشت ، خوی ، سلماس ، نقده ، میاندوآب ، پیرانشهر ، اشنویه ، شاهین دژ
ایران ۲۸ همدان ;سایر شهرستان ها
ایران ۲۹ کرمانشاه ;سایر شهرستان ها
ایران ۳۰ تهران بزرگ
ایران ۳۱ لرستان ;خرم آباد
ایران ۳۲ خراسان قوچان ، کاشمر ، نیشابور ، سبزوار ، بجنورد ، بیرجند ، تربت جام ، تربت حیدریه ، فردوس
ایران ۳۳ تهران بزرگ
ایران ۳۴ خوزستان سایر شهرستان ها
ایران ۳۵ آذربایجان شرقی ; سایر شهرستان ها ، بناب
ایران ۳۶ قم ; سایر شهرستان ها
یران ۳۷ آذربایجان غربی ;سایر شهرستان ها
ایران ۳۸ همدان ; سایر شهرستان ها
ایران ۳۹ کرمانشاه ; سایر شهرستان ها
ایران ۴۰ تهران بزرگ
ایران ۴۱ لرستان ;روجرد ، الیگودرز ، دورود
ایران ۴۲ خراسان ; سایر شهرستان ها
ایران ۴۳ اصفهان ; آران و بیدگل ، مبارکه ، شاهین شهر ، تیران و کرون
ایران ۴۴ تهران بزرگ
ایران ۴۵ کرمان
ایران ۴۶ گیلان ;رشت
ایران ۴۷ مرکزی ; اراک
ایران ۴۸ بوشهر ;بوشهر
ایران ۴۹ کهکیلویه و بویراحمد ; یاسوج و سایر شهرستان ها
ایران ۵۰ تهران بزرگ
ایران ۵۱ کردستان سنندج
ایران ۵۲ خراسان جنوبی ; سایر شهرستان ها
ایران ۵۳ اصفهان سایر شهرستان ها
ایران ۵۴ یزد
ایران ۵۵ تهران بزرگ
ایران ۵۶ گیلان ; انزلی ، لنگرود ، رودسر ، لاهیجان ، رودبار ، فومن ، تالش ، صومعه سرا ، رضوانشهر ، آستارا
ایران ۵۷ مرکزی ;سایر شهرستان ها
ایران ۵۸ بوشهر ; تنگستان ، دشتی ، دشتستان ، گناوه ، کنگان ، دیر ، دیلم
ایران ۵۹ گلستان گرگان
ایران ۶۰ تهران بزرگ
ایران ۶۱ کردستان بانه ، سقز ، بیجار ، قروه ، مریوان ، دیواندره ، کامیاران ، سروآباد
ایران ۶۲ مازندران ساری
ایران ۶۳ فارس شیراز
ایران ۶۴ یزد سایر شهرستان ها
ایران ۶۵ کرمان سایر شهرستان ها
ایران ۶۶ تهران بزرگ
ایران ۶۷ مرکزی سایر شهرستان ها
ایران ۶۸ کرج
ایران ۶۹ گلستان سایر شهرستان ها
ایران ۷۰ تهران بزرگ
ایران ۷۱ چهارمحال بختیاری شهرکرد
ایران ۷۲ مازندران آمل ، بابل ، تنکابن ، رامسر ، نوشهر ، نور ، بهشهر ، قائم شهر ، بابلسر ، چالوس ، محمود آباد ، نکا ، جویبار
ایران ۷۳ فارس سایر شهرستان ها
ایران ۷۴ یزد سایر شهرستان ها
ایران ۷۵ کرمان سایر شهرستان ها
ایران ۷۶ گیلان سیاهکل ، آستانه اشرفیه
ایران ۷۷ تهران بزرگ
ایران ۷۸ استان تهران : اسلامشهر – ورامین ورامین ، پاکدشت ، شهریار ، اسلامشهر ، دماوند ، رودهن ، اوشان و فشم ، ری ، رباط کریم ، هشتگرد ، فیروزکوه
ایران ۷۹ قزوین قزوین
ایران ۸۰ تهران بزرگ
ایران ۸۱ چهارمحال بختیاری اردل ، بروجن ، فارسان
ایران ۸۲ مازندران بابل ، سوادکوه
ایران ۸۳ فارس سایر شهرستان ها
ایران ۸۴ هزمزگان بندرعباس
ایران ۸۵ سیستان و بلوچستان ;زاهدان
ایران ۸۶ سمنان سمنان
ایران ۸۷ زنجان
ایران ۸۸ تهران بزرگ
ایران ۸۹ قزوین سایر شهرستان ها
ایران ۹۰ تهران بزرگ
ایران ۹۱ اردبیل اردبیل و توابع
ایران ۹۲ مازندران سایر شهرستان ها
ایران ۹۳ فارس سایر شهرستان ها
ایران ۹۴ هزمزگان سایر شهرستان ها
ایران ۹۵ سیستان و بلوچستان ; سایر شهرستان ها
ایران ۹۶ سمنان دامغان ، گرمسار ، شاهرود
ایران ۹۷ زنجان ابهر ، خدابنده ، خرمدره
ایران ۹۸ ایلام و توابع
ایران ۹۹ تهران بزرگ