توقف انتشار آمار رسمی از قیمت مسکن در تهران باعث شده متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان به فایل هایی برخورد کنند که «قیمت پیشنهادی» فروشنده ...

ادامه خبر