دو اقدام دولت سیزدهم مبنی بر افزایش وام نهضت ملی مسکن به 550 میلیون تومان و کاهش قابل توجه نرخ سود تسهیلات برای دهک های ...

ادامه خبر