معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات واگذاری رایگان 200 متر زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر گفت: هزینه آماده سازی ...

ادامه خبر