مجلس مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را ابطال ...

ادامه خبر