دلار هرات دیروز چهارشنبه هم با 52 هزار و 200 تومان شروع کرد. نرخ با افزایش به مقاومت 52 هزار و 400 تومان خورد و نتوانست آن را بشکند و ...

ادامه خبر