به رغم اینکه تا ظهر دیروز قرار بود 23 خودرو در دومین طرح فروش سامانه یکپارچه عرضه شود، اما با بازشدن درگاه این سامانه مشخص ...

ادامه خبر