یک عضو شورای رقابت با بیان اینکه تا ابتدای اردیبهشت ماه دستور العمل قیمت گذاری خودرو نهایی می شود، گفت: در همین راستا این شورا امروز شنبه با قطعه سازان جلسه مشترک دارد، ضمن اینکه این هفته با تشکیل سه جلسه فوق العاده در این شورا ، دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی مددی اظهار داشت: جلسه امروز شنبه شورای رقابت با قطعه سازان درادامه روند تدوین دستورالعمل نهایی قیمت گذاری خودرو برگزار می شود.

وی گفت: همچنین این هفته با تشکیل سه جلسه فوق العاده در این شورا ، دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تعیین تکلیف خواهد شد.مددی با تاکید بر اینکه خودروسازان مطابق قانون باید از این دستورالعمل نهایی تبعیت کنند، تصریح کرد: با تدوین و اجرای این دستورالعمل نهایی قیمت  خودرو کاهش می یابد و بازار خرید و فروش به تعادل می رسد و این امر در نهایت هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع خودروساز خواهد بود.