یارانه نقدی ۴۵۵۰۰تومانی فروردین ماه جاری امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز و فردا چهارشنبه قابل برداشت است.

به گزارش مهر، یارانه نقدی مرحله بیست و ششم مربوط به فروردین ماه ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز و فردا چهارشنبه قابل برداشت خواهد بود.

یارانه نقدی فروردین ماه به ازای هر نفر 45500 تومان خواهد بود، در حال حاضر بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی می گیرند. پیش از این، دولت در اسفندماه کمک جبرانی 85 و 100 هزار تومانی به ازای هر ایرانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده بود.