اپل سرویس پرداخت قسطی به سبک حالا بخر، بعدا پرداخت کن را پس از یک تاخیر طولانی...

ادامه خبر