سازمان هواشناسی با اشاره به کاهش تا 15 درجه ای دما در برخی مناطق کشور برای 18 استان هشدار سرمازدگی و خسارت به کشاورزان ...

ادامه خبر