طبق گزارش جدید بانک گولدمن ساکس، هوش  مصنوعی مولد می تواند 300 میلیون شغل را از بین ببرد. به گفته این بانک، خودکار کردن کارها مبتنی ...

ادامه خبر