یک کارشناس بازار ارز اظهار داشت: در این شرایط، گشایش های سیاسی بسیار مهم است چراکه راه ورود ارز به کشور را باز می کند. توافقات با عربستان ...

ادامه خبر