دولت آلمان هفته ها با الزامات زیست محیطی مربوط به حذف خودروهای آلاینده مخالفت کرد اما اتحادیه اروپا بالاخره تصمیم نهایی را ...

ادامه خبر