اسماعیل مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی روز گذشته خبر داد که «مردم مانند گذشته به صورت سبدی میوه خرید نمی کنند» و ...

ادامه خبر