دولت روسیه اعلام کرد که در پی اعمال تحریم  ها از سوی کشورهای غربی، محصولات نفتی خود را به کشورهای دوست صادر می کند.

ادامه خبر