رمزارزهای دیجیتال تسلیم شدند و بیت کوین بیش از سه درصد کاهش یافت.

ادامه خبر