شرایط بازار مسکن تهران از بابت میزان جدیت طرفین معاملات یک شرایط خاص به حساب می آید. ممکن است این طور به نظر برسد که فقط رغبت ...

ادامه خبر