به تازگی چری TJ-1 در خیابان های چین شکار عکاسان شده است. SUV کامپکتی که سبک آفرودی دارد و برای اولین بار توسط چری عرضه می شود.

ادامه خبر