بزرگ ترین خرده فروش آنلاین جهان می خواهد 9 هزار تن دیگر از کارکنان خود را اخراج کند. رئیس آمازون گفته است، به دلیل وضعیت نامطمئن اقتصادی ...

ادامه خبر