در بین ماه های سال گذشته آخرین ماه پاییز و دومین ماه زمستان بیشترین بازدهی را ثبت کرده اند. بازدهی دلار در بهمن 13.4 درصد و در آذر 11.5 درصد ...

ادامه خبر