در تلاش برای کنترل تورم، بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را 25 صدم درصد افزایش داده و این نرخ به بالاترین میزان آن در 14 سال گذشته رسیده است.

ادامه خبر